Download Unigraphics NX, Thiết kế sản phẩm, Unigraphics NX

 • images (16)
  Siemens PLM NX (MacOsx) 8.5.0 with English Documentation | 4.1 Gb
   
  tải xuống (3) 
  Siemens PLM NX (Linux64) 8.5.0 with English Documentation | 6.3 Gb
   
  images (2) 
  Siemens NX 8.5 Engineering DataBase | 1.0 Gb
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  SIEMENS NX 8.0 Engineering DataBases | 845 MB 
   
   
  images (22)
  Siemens PLM NX 8.5.0   2Gb
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 7.5 & Update 7.5.5.4 (x32/x64) | 7,9 Gb
  images (21) 
   
  Siemens PLM NX 7.5.5.4 MP02 Update | 431.4 mb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

  Siemens NX 7.0.0.9 (x64) | 1.5 GB

   

  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

  Siemens PLM NX 7.5.5.4 Update Only [32bit/64bit] | 2,2 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 7.5.5.4 MP01 32bit & 64bit Upgrade | 172.4 mb & 226.4 mb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 7.5.5.4 Update Only 32bit & 64bit | 1.0 Gb & 1.3 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 7.5.4.4 MP05 Update Only 32bit & 64bit | 549.4 mb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  SIEMENS PLM NX 7.5 CAST
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  SIEMENS PLM NX 7.5 DOCUMENTATION | 1.59 GB

  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.0.3.4R Update | 2.3 Gb
   
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM Software NX 8.0 Engineering DataBases | 846.1 mb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.0.2.2 MP02 Update | 374.3 mb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens Femap 10.3.1 32bit & 64bit with NX Nastran v8p1 | 941.6 mb & 1.2 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM Femap 10.3.0 32bit & 64bit with NX Nastran | 933.5 mb & 1.1 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM Femap 10.2.0 32bit & 64bit with NX Nastran | 837.0 mb & 1.0 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM Femap 10.1.1 32bit | 755 MB
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  UGS Femap v9.3 ISO | 775 MB
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.0.2.2 MP01 Update | 361.0 mb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.0.0.25 32bit & 64bit with Documentation | 3.1 Gb & 3.4 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

  UGS NX 6.0.0.24 Unigraphics Portable x86 | 1.63 GB
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens NX 8.0.0.25 ISO + ADDON & DOCUMENTS
  x86: 1.75 GB / 1.27 GB | x64: 1.97 GB / 1.27 GB
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.0.2.2 32bit & 64bit Update | 1.7 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.0.1.5 MP01 32bit 
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens NX 8.0 Documentation Multilanguage 32bit & 64bit | 13.9 Gb
   
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

   

  Siemens PLM NX 8.0 CAST Online Library | 1.4 Gb & 1.4 Gb

   Upgrade | 224.5 mb & 302.0 mb

   

  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.0.1.5 Update Only 32bit & 64bit | 865.4 mb & 1.1 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX 8.5.0.12 Beta 32bit & 64bit Upgrade | 2.0 Gb & 2.2 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  SIEMENS UGS PLM NX V7.0 Documentation (Unigraphics) 32bit 64bit | 1.6Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens PLM NX v7.0 Documentation | 1.1 GB
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens NX 7.0.0.9 (x64) | 1.5 BG
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Siemens NX I-DEAS 6.2 | 3.0 Gb
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX

  UGS NX 6.0.0.24 Unigraphics Portable x86 | 1.63 GB
   
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  UGS NX NXNASTRAN 5 (5.0.0.25)
  Windows | Rapidshare.com | 300 Mb
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  DOCUMENTATION OF UNIGRAPHICS UGS NX 5 (5.0.0.25)
  Windows | Rapidshare.com | 1 GB
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  UNIGRAPHICS NX4 CAST | Version 4.0.0.25 | ISO | Windows | Rapidshare.com| 360 MB
   
   
   
  Bán DVD cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm NX
  Documentary CD of UGS NX4 | Version 4.0.0.25
  OS: Windows | Rapidshare.com | 420 MB

  Tag

  • huong dan cai dat nx8
  • hướng dẫn cài nx8
 • Tags: