Archive for SpaceClaim

Hướng dẫn sử dụng SpaceClaim 2012 cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn sử dụng các lệnh cơ bản cũng như cách áp dụng nó để tạo hinh chỉnh sửa mặt cho một chi tiết, sản phẩm cụ thể, Khi bắt đầu học các bạn lựa những bài hướng dẫn cơ bản để học, sau đó mới chuyển qua phần nâng cao. Dung lượng: 4Gb Thời lượng 7 giờ Giá:  150K […]

Trọn bộ video hướng dẫn sử dụng SpaceClaim

SpaceClaim có những tính năng mới đáng kể cho sản xuất, mô phỏng, phát triển ý tưởng, và chỉnh sửa lưới . Những cải tiến này sẽ giúp tất cả các kỹ sư làm việc hiệu quả hơn trong 3D, mà không có chi phí cao và phức tạp của truyền thống CAD. Những khả […]

File cài đặt full crack của SpaceClaim 2012 Plus SP1 32bit 64bit

SpaceClaim 2012 Plus SP1 32bit 64bit-32bit: 997MB | 64bit: 1.06GB SpaceClaim 2012+ cung cấp những tính năng mới liên quan đến gia công mô phỏng, phát triển ý tưởng, mô hình và tái tạo lại mô hình lưới. Những cải tiến này giúp kỹ sư, người thiết kế làm việc hiệu quả hơn với mô […]

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ