Archive for Jdpaint

400 GB File mẫu Jdpaint chọn lọc chất lượng nhất

Thoạt tiên những ai đang tìm file mẫu jdpaint sẽ nghe phong phanh là có đến vài TB mẫu Jdpaint, tâm lý mọi người thường thấy cái gì càng nhiều là càng tốt do đó người bán cũng đánh vào tâm lý này, do đó có rất nhiêu file tựa tựa như nhau, hoặc họ […]

Bộ 5DVD hướng dẫn Jdpaint tiếng Việt

Bộ DVD này gồm 1 DVD hướng dẫn các lệnh thiết kế cơ bản với hơn 15 video, tập trung các lệnh thiết kế 2D và các thanh công cụ của phần mềm, tất nhiên chỉ giải thích ở cấp độ cho người học nắm bắt nhanh các nội dung cần học vì 1dvd không […]

Hướng dẫn thiết kế cơ bản trên Jdpaint 5.21

Với những khó khăn khi bạn mới bắt đầu sử dụng phần mềm thiết kế chuyên cho bên điêu khắc nói chung và phần mềm jdpaint nói riêng thì đây là tài liệu có thể giúp bạn nhanh chóng làm quen và nắm được các chức năng của phần mềm thiết kế bên diêu khắc. […]

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ