Archive for HyperWorks

File cài đặt Altair HyperWorks 12 (64bit) cho windown 8

Altair HyperWorks (64bit) 12.0.0.85 for Windows 8 | 4.6 Gb   Phiên bản mới nhất của HyperWorks bao gồm các tính năng mới để đáp ứng các nhu cầu của những người tham gia trong phân tích phần tử hữu hạn, thiết kế mô phỏng điều khiển, tối ưu hóa sản phẩm và các dự […]

File cài đặt trọn bộ phần mềm Altair HyperWorks 12.1Gb

- Altair HyperWorks 11.0.130 – HWDesktop HyperWorks HW11.0.130-HWDesktop contains new features, enhancements, and bug fixes to the desktop applications including HyperMesh, HyperView, MotionView, HyperGraph, HyperMath, HyperStudy, BatchMesher, Engineering Solutions, Manufacturing Solutions, and HyperWorks Enterprise Collaboration Tools. – Altair HyperWorks 11.0.230 – HWSolvers A summary of new features in release 11.0-230: AMSES solver for EIGRA is […]

File cài đặt hướng dẫn phần mềm Altair HyperWorks 8, 9,11

  Altair HyperWorks v8.0 ISO | 800 MB   Altair HyperWorks 9.0 Win32 – Win64 EXE | 2008 | Win32 | 1.10 gb | 5% recovery EXE | 2008 | Win64 | 1.15 gb | 5% recovery Altair HyperWorks 11.0.0.39 32bit & 64bit | 1.6 Gb & 1.8 Gb   50k/DVD   Hyperworks là một trong […]

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ