Hệ Thống Khí Nén Trong Công Nghiệp (Nguyên tắc thiết kế và tự động hoá)

Hệ Thống Khí Nén Trong Công Nghiệp (Nguyên tắc thiết kế và tự động hoá) 
Tác giả: TS Lê Hiếu Giang 
ISBN: 5102242289658
Xuất bản: 8/2011 
Trọng lượng: 380 gr
NXB: Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Số Trang: 300 trang – khổ: 16×24 cm
Giá bán: 72,000 đ

Cuốn sách ” Hệ thống khí nén trong công nghiệp ” có thể được dùng làm giáo trình , tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường kỹ thuật , các kỹ thuật viên.

Nội dung:

Lời nói đầu

Một số ký hiệu viết tắt và thuật ngữ tiếng Anh

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN

1.1 Giới thiệu về các hệ thống điều khiển chuyển mạch tự động (switching systems)

1.1.1 Các hệ thống chuyển mạch kết hợp

1.1.2 Các hệ thống chuyển mạch tuần tự

1.2 Đại số Boolean và các cổng logic

1.2.1 Hằng và biến nhị phân

1.2.2 Bảng sự thật

1.2.3 Các phép toán logic và cổng logic cơ bản

1.2.4 Lý thuyết đại số Boolean

1.2.5 Biểu thức logic và đơn giản biểu thức logic

1.2.6 Bảng Karnaugh và đơn giản biểu thức logic

1.2.7 Các cổng logic khác

1.2.8 Ký hiệu cổng logic theo tiêu chuẩn DIN 40 100

1.3 Ký hiệu các phần tử khí nén

1.3.1 Ký hiệu cơ bản của van

1.3.2 Ký hiệu tác động, điều khiển van

1.3.3 Một số ví dụ về ký hiệu điều khiển van

1.3.4 Một số ký hiệu của các thiết bị cơ bản khác trong hệ thống khí nén

1.4 Các phần tử mạch logic và phần tử logic khí nén tương đương

1.4.1 Phần tử NOT

1.4.2 Phần tử AND

1.4.3 Phần tử OR

1.4.4 Phần tử NAND

1.4.5 Cổng NOR

1.4.6 Phần tử X-OR

1.4.7 Phần tử X-NOR

1.4.8 Các hàm logic khác

1.5 Sử dụng một số loại van cho các hàm logic

1.5.1 Van 3/2 thường đóng sử dụng cho hàm logic một, hai và ba inputs

1.5.2 Van 5/2 sử dụng cho hàm logic một và hai inputs

1.5.3 Tính chất flip-flop của các van khí nén

1.6 Các thành phần của hệ thống khí nén

1.7 Biểu diễn quá trình hoạt động của hệ thống bằng biểu đồ trạng thái

1.7.1 Các ký hiệu thường dùng để mô tả các phần tử

1.7.2 Biểu đồ trạng thái của cơ cấu chấp hành

1.7.3 Biểu đồ trạng thái của các phần tử theo biểu đồ trạng thái của cơ cấu chấp hành

Bài tập chương 1

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÁC MẠCH KHÍ NÉN ĐƠN GIẢN

2.1 Điều khiển trực tiếp và điều khiển gián tiếp

2.1.1 Điều khiển trực tiếp cơ cấu chấp hành

2.1.2 Điều khiển gián tiếp cơ cấu chấp hành

2.2 Mạch khí nén tự duy trì

2.3 Mạch điều khiển theo thời gian

2.3.1 Mạch điều khiển thời gian sử dụng phần tử đóng chậm

2.3.2 Mạch điều khiển thời gian sử dụng phần tử ngắt chậm theo chiều dương

2.4 Mạch điều khiển theo áp suất

2.5 Thiết kế mạch điều khiển tuần tự đơn giản – cấp nguồn trực tiếp

2.5.1 Giả thiết và các bước thiết kế

2.5.2 Các ví dụ minh họa

Bài tập chương 2

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH KHÍ NÉN THEO TẦNG (CASCADE)

3.1 Khái niệm về phương pháp Cascade

3.1.1 Định nghĩa

3.1.2 Nguyên lý hình thành phương pháp

3.2 Phương pháp thiết kế và các ví dụ thiết kế

3.2.1 Các bước thiết kế

3.2.2 Các ví dụ

Bài tập chương 3

CHƯƠNG 4. CÁC BỘ ĐẾM LẬP TRÌNH ĐƯỢC BẰNG KHÍ NÉN VÀ ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ MẠCH KHÍ NÉN

4.1 Các loại bộ đếm lập trình được

4.1.1 Bộ đếm một mã nóng (one-hot code) lập trình được

4.1.2 Bộ đếm hai mã nóng (two-hot code) lập trình được

4.1.3 Sơ đồ khối của bộ đếm lập trình được và nguyên tắc điều khiển

4.2 Giới thiệu khối module TAA, TAB của hãng Festo

4.2.1 Module TAA

4.2.2 Module TAB

4.2.3 Khối module ghép nối TAA và TAB

4.3 Thiết kế mạch khí nén điều khiển theo nhịp tuần tự sử dụng các bộ đếm

4.4 Thiết kế mạch khí nén điều khiển tầng sử dụng bộ đếm lập trình được

4.5 Thiết kế mạch nhảy cóc theo điều kiện

4.6 Thiết kế mạch lặp lại sử dụng bộ đếm lập trình được

Bài tập chương 4

CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP BẢNG LƯU ĐỒ (FLOW-TABLE)

5.1 Van dẫn hướng và địa chỉ

5.2 Phương pháp thiết kế và các ví dụ

5.2.1 Các bước thiết kế

5.2.2 Các ví dụ hướng dẫn

Bài tập chương 5

CHƯƠNG VI. PHƯƠNG PHÁP TÍN HIỆU THAY ĐỔI

6.1 Phương pháp tín hiệu thay đổi

6.2 Các ví dụ

6.2.1 Ví dụ 1

6.2.2 Ví dụ 2

Bài tập chương 6

CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HUFFMAN

7.1 Các trạng thái ổn định và không ổn định

7.2. Các bước thiết kế đối với xylanh có van điều khiển hướng sử dụng lò xo

7.2.1 Bảng lưu đồ sơ khai

7.2.2 Bảng lưu đồ kết hợp

7.2.3 Gán trạng thái

7.2.4 Tạo hàm kích hoạt

7.2.5 Tạo hàm tín hiệu ra điều khiển hướng

7.2.6 Cách thức thêm vào tín hiệu khởi động START

7.2.7 Thiết kế mạch điều khiển dựa vào các hàm kích hoạt và hàm các tín hiệu ra điều khiển hướng

7.3 Các ví dụ thiết kế cho các xylanh có van điều khiển hướng không sử dụng lò xo

7.3.1 Ví dụ 7.3.1

7.3.2 Ví dụ 7.3.2

7.3.3 Ví dụ 7.3.3

Bài tập chương 7

CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN

8.1 Một số ký hiệu về thiết bị điện khí nén

8.2 Các mạch điện đơn giản

8.2.1 Mạch điện điều khiển trực tiếp sử dụng công tắc duy trì

8.2.2 Mạch điện điều khiển sử dụng tiếp điểm tự duy trì bằng rơle

8.2.3 Mạch điện điều khiển sử dụng rơle thời gian

8.3 Các phương pháp thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống khí nén bằng rơ le

8.3.1 Thiết kế mạch điện điều khiển theo nhịp sử dụng chuỗi bước có xóa

8.3.2 Thiết kế mạch điện theo tầng sử dụng phương pháp chuỗi bước có xóa

8.3.3 Thiết kế mạch điện điều khiển theo tầng lồng ghép (cascade)

8.3.4 Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống khí nén với phương pháp Flow-table

8.3.5 Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống khí nén với phương pháp Huffman

Bài tập chương 8

CHƯƠNG 9. ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN BẰNG PLC

9.1 Các thành phần của một PLC

9.2 Các thành phần của một hệ thống khí nén điều khiển bằng PLC

9.3 Thủ tục tạo ra một chương trình điều khiển bằng PLC

9.4 Các giải thuật điều khiển PLC

Bài tập chương 9

CHƯƠNG 10. MỘT SỐ MẠCH KHÍ NÉN ĐẶC BIỆT VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG KHÍ NÉN

10.1 Một số loại cơ cấu kẹp sử dụng piston khí nén

10.2. Các mạch điều khiển dừng khẩn cấp

10.2.1. Kiểu dừng “khóa cứng piston”

10.2.2. Kiểu dừng piston “không chuyển động”

10.2.3. Kiểu dừng piston với “vị trí an toàn chọn trước”

10.2.4. Kiểu dừng piston không thay đổi hướng

10.3 Mạch khí nén sử dụng bộ đếm khí nén

10.4 Một số ứng dụng khí nén trong công nghiệp

10.4.1 Thiết bị bốc tấm

10.4.2 Máy vát mép ống

10.4.3 Thiết bị sắp xếp ngay ngắn các chồng tấm vật liệu

10.4.4 Thiết bị khoan đặc biệt

10.4.5 Thiết bị khoan lỗ cho khối U

10.4.6 Thiết bị bôi chất dính

 

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.
 • dang-ky-cad-camƯu đãi khi ĐK trước khai giảng 10 ngày:
  • Tặng áo thun trị giá 150.000 vnd và bộ giáo trình nâng cao trị giá 300.000 đ
  • Giảm 50% khi mua tài liệu chuyên ngành trên www.cachdung.com
  CN1:Bình Thạnh,HCM- CN2:Tân Bình,HCM- CN3:Bình Tân,HCM- CN4:Thủ Đức,Biên Hòa- CN5:Thủ Dầu Một,Bình Dương- CN6: Đống Đa, Hà Nội- Và nhiều xưởng thực hành
 • Chi tiết liên hệ và bản đồ từng chi nhánh-> Click Here
Dạy tại công ty: không giới hạn học viên.  Theo giáo trình trung tâm 10tr, Theo yêu cầu riêng: 15 tr 

Lớp CHUYÊN GIA:

 • Học kèm, Online, gia sư tận nhà, học không giới hạn thời gian, học liên tục với lịch học bất kỳ: Từ 14h00-21h00( Giảm 50% học phí cho SV)
 • Phù hợp: Người ở nước ngoài, bận rộn, nền tảng kỹ thuật yếu, ngành khác, chủ doanh nghiệp, cần học gấp, muốn thành thạo
Autocad Solidworks Mastercam CNC ProE/Creo Inventor NX Catia
980k 2,980k 3.880k 4.380k 3.880k 2,980k 3.880k 3.880k
Quyền lợi:
 • + Xếp lớp ngay sau khi đăng ký, không chờ đợi.
 • + Bổ sung nền tảng công nghệ cơ khí cho người mất gốc
 • + Học tới khi thành thạo
 • + Hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
 • + Sắp xếp giảng viên tốt nhất
Tặng:
 • + Tất cả quà tặng của lớp học theo lịch và kèm theo:
 • + Một  trong ba khóa học nền tảng miễn phí: ( 5 buổi)
 • 1.Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
 • 2. Công nghệ gia công cơ khí truyền thống và hiện đại
 • 3. Trình bày bản vẽ đúng tiêu chuẩn ( Nhật, ISO)
 • + Áo thun trị giá 150.000 vnd
 Giảm 300.000đ học phí ( trừ autocad) khi đăng ký lớp Chuyên Gia trong hôm nay.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ