Hướng dẫn sử dụng sheetmetal trên solidworks 2013

sdmodulhansw

Số trang: 140 trang

Giá: 130.000 VND

Sách màu: 160.000 VND

Dùng phần mềm khi thiết kế cho kim loại tấm giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều vật liệu, chưa kể thời gian thiết kế. Chỉ cần vẽ mô hình, trải phẳng vật liệu, tính toán chi phí là bạn có thể nhanh chóng đưa ra một cái giá hợp lý khi có đơn hàng, và đây có thể được xem là yếu tố cạnh tranh mạnh.

Với những người có kỹ năng thì dù hình dạng kim loại tấm cần thực hiện khó như thế nào thì chưa đến 1 giờ đồng hồ là đã có thể thiết kế xong, còn nếu bạn có kinh nghiệm chỉ phác họa bằng tay thì thời gian có thể nhanh hơn nhưng độ chính xác và chi phí cho vật liệu thừa sẽ cao hơn rất nhiều.

Dù mới tập tành, học để chuẩn bị khi xin việc, hoặc dùng cho công việc thì cũng không nên bỏ qua tài liệu này.

Tài liệu thiết kế kim loại tấm trên solidworks 2013 ngoài việc tập trung vào lý thuyết thì có rất nhiều bài tập đi kèm, để bạn nắm hoàn toàn nội dung của sách.

Mục lục:

Chương 1

Tạo mô hình cho chi tiết kim loại tấm

1.1 Phương pháp tạo chi tiết dạng tấm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Các giai đạon trong qua trình hình thành. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1.3 Thanh công cụ Sheet Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

1.4 Thiết kế với thành phần Sheet Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1.4.1 Sheet Metal Gauges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4.2   Flanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.4.3  Base Flange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.5 Thành phần Sheet Metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .7

1.5.1 Sheet-Metal Feature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7

1.5.2 Flat-Pattern Feature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1.6 Tạo góc vát 450 Flange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

1.7 Tạo biên Flanges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.8 Thêm  Tab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.9 Flat Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

1.9.1 Tùy chọn Flat Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.10 Cuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.10.1 Cuts trong mô hình Folded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

1.10.1 Unfold và Fold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

1.11 Công cụ Sheet Metal Forming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.11.1 công cụ thông thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.11.2 Sử dụng Standard Forming Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

1.11.3 Cách làm việc với nó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.11.4 Tạo ra công cụ Custom Forming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.11.5 Chuyển đổi công cụ Forming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

1.12 Góc bo tròn-Bend Angles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39

1.13 Chi tiết Sheet Metal trong bản vẽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

1.13.1 Tùy chọn Sheet Metal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..40

1.14 Tạo biên và góc lượn đóng cho Flanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.14.1 Tạo cạnh biên riềng rẻ từ cạnh biên Flange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

1.14.2  Tạo góc lượn đóng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 43

1.15 Thiết kế trên mặt phẳng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.16 Tạo biên dạng tròn có sẵn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

1.16.1 Base Flange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

1.17 Sử đối xứng-Symmetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

1.18 Relief Cut thủ công. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.19 Phá vỡ các góc lượn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

1.20 Thành phần Jog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

1.20.1 Cố định chiều dài đã đưa ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1.21.2 Lofted Bends. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

1.22 Độ lệch đại các đoạn cong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Bài tập 1:

Sheet Metal Bends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Bài tập 2:

Sheet Metal Relief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Bài tập 3:

Sheet Metal from Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Bài tập 4:

Sheet Metal Flanges and Bends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . 66

Bài tập 5:

Assorted Framing Hangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Chương 2:

Chuyển đổi một chi tiết về dạng tấm

2.1 Đề  tài chi tiết dạng tấm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.1.1 Các giai đoạn hình thành. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

2.2 Chuyển đổi các phấn còn lại về dạng tấm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.2.1 Bài tâp thực hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.3 Phương pháp nhận dạng Bends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.4 Mở Files IGES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

2.4.1 Dữ liệu tấm mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.4.2 Files báo cáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

2.5 Sử dụng thành phần Rip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.6 Thêm Bends trên mạet phẳng của góc lượn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.7 Thành phần Sheet Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

2.7.1 Tạo thành phần mới . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.7.2 Chuyển đổi giữa các giai đoạn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

2.8 Các thao tác thay đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.9 Tạo Sheet Metal từ chi tiết Shelled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.10 Unrolling Cones và Cylinders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2.11 Kế hoạch hình thàh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

2.11.1 Bends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

2.11 2 HÌnh thể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Bài tập 6:

Importing and Converting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Bài tập 7:

Process Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Trích dẫn:

Đang cập nhật

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên:
 • Giảm 10% khi đăng ký khóa thứ 2
 • Giảm 20% khi đăng ký tiếp khóa thứ 3 trở đi
 • Được dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm thực tế liên quan
 • Phụ đạo thêm ngoài giờ cho học viên mất tiết, không theo kịp chương trình.
 • Tặng giáo trình màu
 • Hỗ trợ file cài và cài đặt phần mềm miễn phí
 • Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học miễn phí
 • GIới thiệu việc làm sau khi học xong.
 • Giảm 100.000 vnd cho học viên có  Laptop

  Giảm 200.000đ học phí + áo thun (150k) ( trừ autocad) cho 5 bạn đầu tiên khi đăng ký trong hôm nay.
 • dang-ky-cad-camƯu đãi khi ĐK trước khai giảng 10 ngày:
  • Tặng áo thun trị giá 150.000 vnd và bộ giáo trình nâng cao trị giá 300.000 đ
  • Giảm 50% khi mua tài liệu chuyên ngành trên www.cachdung.com
  CN1:Bình Thạnh,HCM- CN2:Tân Bình,HCM- CN3:Bình Tân,HCM- CN4:Thủ Đức,Biên Hòa- CN5:Thủ Dầu Một,Bình Dương- CN6: Đống Đa, Hà Nội- Và nhiều xưởng thực hành
 • Chi tiết liên hệ và bản đồ từng chi nhánh-> Click Here
Dạy tại công ty: không giới hạn học viên.  Theo giáo trình trung tâm 10tr, Theo yêu cầu riêng: 15 tr 

Lớp CHUYÊN GIA:

 • Học kèm, Online, gia sư tận nhà, học không giới hạn thời gian, học liên tục với lịch học bất kỳ: Từ 14h00-21h00( Giảm 50% học phí cho SV)
 • Phù hợp: Người ở nước ngoài, bận rộn, nền tảng kỹ thuật yếu, ngành khác, chủ doanh nghiệp, cần học gấp, muốn thành thạo
Autocad Solidworks Mastercam CNC ProE/Creo Inventor NX Catia
980k 2,980k 3.880k 4.380k 3.880k 2,980k 3.880k 3.880k
Quyền lợi:
 • + Xếp lớp ngay sau khi đăng ký, không chờ đợi.
 • + Bổ sung nền tảng công nghệ cơ khí cho người mất gốc
 • + Học tới khi thành thạo
 • + Hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp
 • + Sắp xếp giảng viên tốt nhất
Tặng:
 • + Tất cả quà tặng của lớp học theo lịch và kèm theo:
 • + Một  trong ba khóa học nền tảng miễn phí: ( 5 buổi)
 • 1.Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật
 • 2. Công nghệ gia công cơ khí truyền thống và hiện đại
 • 3. Trình bày bản vẽ đúng tiêu chuẩn ( Nhật, ISO)
 • + Áo thun trị giá 150.000 vnd
 Giảm 300.000đ học phí ( trừ autocad) khi đăng ký lớp Chuyên Gia trong hôm nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ