Cài đặt

 • KHi cài đặt mastercam theo như hướng dẫn trên mạng nhưng khi bản mở phần mềm mastercam lên thì nó sẽ báo là no sim found, bạn khắc phục đơn giản bằng cách sau:

  a1a2a3

  Có thể tham khảo toàn bộ DVD hướng dẫn kỹ thuật tại đây:

  Tài liệu ProE

  Tài liệu Mastercam

  Tài liệu Solidworks

  Tài liệu CNC

  Và một số tài liệu khác

  Tag

  • cach sua loi no sim found trong mastercam x5
  • llo no sim found khi cai x5