Video hướng dẫn sử dụng nhiều modul trong solidworks 2013 ( trình độ cơ bản )

  Video hướng dẫn  SolidWorks 2013 được Dassault Systems thiết kế nhằm mục đích hướng dẫn bạn tạo ra các mô hình CAD 3D  bằng những công cụ  được tích hợp sẵn một cách cụ thể . Video này được thiết kế nhằm truyền đạt những kiến thức căn bản nhất , và không đòi […]

Cung cấp dịch vụ tối ưu cho cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ