Gia công, More..., Solidworks, Video CAD/CAM

 • Hướng dẫn đầy đủ nhất đến gần 30 video hướng dẫn đầy đủ các chu trình phay trên phần mềm solidcam, gồm khoan, phay pocket, phay mặt, phay contour, cả 4-5 trục,…

  Thông tin DVD:

  Thời lượng 4h30 phút

  Dung lượng:  2,7 Gb

  Giá: 120.000 

  Nội dung:

  chamfer milling 2-tile

 • Tags: